Rechtsgebieden & tarieven

Het Nederlandse rechtssysteem kent een aantal verschillende rechtsgebieden. UwJurist.nl is actief in de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht, franchiserecht, huurrecht, appartementsrecht (VvE), vastgoedrecht, verbintenissenrecht, contracten, leveringsvoorwaarden, controle nota advocaat/jurist en fee litigation.

 

Hieronder leest u informatie over onze specialisaties.

En hier vindt u onze tarieven.

Arbeidsrecht & ontslagrecht

Binnen het arbeidsrecht gaat het over de rechten en plichten van de werkgever en werknemer, zoals wanneer je ontslagen kunt worden of hoe lang een proefperiode mag duren. Ook komen onderwerpen als het niet uitkeren van salaris en maatregelen bij langdurige ziekte in dit rechtsgebied aan de orde.

Franchiserecht

Hebt u een geschil met uw franchisenemer of uw werkgever? Of wilt u weten wat de rechten en plichten zijn als u franchisegever of franchisenemer wordt? UwJurist.nl staat u bij binnen het franchiserecht. Dit rechtsgebied heeft een aantal raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals arbeidsrecht en huurrecht. Bij UwJurist.nl hebben we alle specialisaties onder één dak.

Huurrecht

Het huurrecht valt onder het rechtsgebied van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten. Bij een huurovereenkomst moet een verhuurder een goed beschikbaar stellen aan een huurder, die hiervoor een tegenprestatie, meestal in de vorm van geld, levert. Bij een geschil of onduidelijkheden schakelt u UwJurist.nl in.

Appartementsrecht (VvE) & vastgoedrecht

Bij een geschil met een Vereniging van Eigenaren (VvE), bij verkoop of koop van een appartement onder een VvE, of als VvE en eigenaren het niet eens kunnen worden over zaken als energie, huurders en/of onderhoud, kan UwJurist.nl helpen. Ook bij een koopovereenkomstcheck of een vaststelling verborgen gebreken na koop, bent u bij ons aan het goede adres. Met meer dan 20 jaar ervaring weten we precies van de hoed en de rand.

Verbintenissenrecht & contracten

Het verbintenissenrecht is ook onderdeel van het burgerlijk recht. Er zijn allerlei soorten verbintenissen. Veel voorkomende verbintenissen komen voort uit een overeenkomst, zoals een arbeidscontract, een huurovereenkomst of een koopovereenkomst. Maar ook een onrechtmatige daad levert een verbintenis op: namelijk de verplichting van de dader om de schade aan de benadeelde te vergoeden.

Wilt u een overeenkomst laten controleren voordat u tekent, of wilt u weten hoe u een bepaalde overeenkomst kunt opzeggen, ontbinden of vernietigen? Hiervoor kunt u bij UwJurist.nl terecht.

Leveringsvoorwaarden

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellen of juist leveringsvoorwaarden controleren? Bij UwJurist.nl hebben we hier jarenlange ervaring mee. Of het nu gaat om een webwinkel of een fysieke winkel, een administratiekantoor of wat voor bedrijf dan ook.

Controle nota advocaat/jurist

Hebt u een nota ontvangen waarvan u enorm schrok? Soms maken bedrijven er helaas een potje van en schrijven uren met een vork.


UwJurist.nl zorgt ervoor dat uw te hoge rekening van bijvoorbeeld uw advocaat of een te hoge nota van uw accountant fors wordt gematigd. We doen dit voor een vast laag bedrag plus een percentage van wat we u aan kosten besparen. Dat kan u duizenden euro’s opleveren.

 

Dit wordt ook wel fee litigation genoemd.

Tarieven

Bij UwJurist.nl hanteren we diverse betaalbare tariefopties:

 

Het uurtarief varieert van € 100,- tot € 185,- per uur inclusief BTW *.

We rekenen per minuut en doen niet aan zogenaamde kantoorkosten.

Andere kantoren rekenen meestal tussen € 175,- en € 500,- per uur. Daarbovenop mag u nog zo’n 8% kantoorkosten betalen. Ook betaalt u daar per eenheid van bijvoorbeeld 6 minuten, zodat 19 minuten op uw rekening 24 minuten wordt ….

 

Succes afhankelijke prijs

We kunnen bij geschillen een laag en een hoog tarief afspreken. Alleen bij succesvolle afronding betaalt u het hoge tarief (succes fee). Minder risico voor u dus bij conflicten.

 

Vaste prijs

Voor bijvoorbeeld algemene voorwaarden en veel soorten contracten maken we een vaste prijsafspraak (fixed fee).

 

Maximum prijs

Soms is het iets lastiger in te schatten wat de kosten zijn. We spreken dan een maximumbedrag af, zodat u weet wat u hooguit kwijt bent, waarbij het ook nog kan meevallen. Zijn we minder tijd kwijt, dan betaalt u namelijk minder (maximum fee).

 

*  Hoe komt de prijs tot stand?

Uit maatschappelijke overwegingen maken we onderscheid tussen tarieven voor particulieren en tarieven voor bedrijven. Bedrijven hebben immers btw-voordeel en fiscale aftrekposten.
Ook houden we rekening met factoren, als inkomen, vermogen, omzet en complexiteit.

 

We zijn betaalbaar omdat we bijna alles online en papierloos doen. En we werken niet met dure kantoorpanden of dure auto’s.

 

We mikken bovendien op preventie en conflictoplossing. Dit scheelt tijd, geld en frustratie. Maar als het nodig is, procederen we ook voor u.

Neem contact op voor de mogelijkheden en een prijsopgave via 073 8510 480